Career

บริษัท ที.ซี.แนลเชอรัล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2534 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้า Blink , Pink และ Kiss เป็นต้น มีนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ที่พร้อมพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา...


Job Opportunities

 • เภสัชกร

  รายละเอียดงาน
  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)
  เงินเดือน(บาท) :
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า


  สวัสดิการ
  • - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  สวัสดิการเพิ่มเติม :
  - ประกันสังคม
  - กองทุนเงินทดแทน
  - ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - เงินช่วยเหลือการสมรส, ฌาปนกิจศพ
  - ลาสมรส, ลาฌาปนกิจศพ
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-17 วัน
  - งานเลี้ยงปีใหม่
  - เบี้ยขยันรายปี
  - เงินรางวัลอายุงาน
  - เงินรางวัลผลงานดีเด่น
  - ของเยี่ยมไข้
  - เงินปรับประจำปี
  - โบนัส ตามผลประกอบกิจการ


  คุณสมบัติ
  เพศ : หญิง , ชาย
  อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  ประสบการณ์(ปี) : 1
  อื่นๆ :
  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องจัดหาบุคคลค้ำประกันการทำงาน
   - สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
   E-mail : hr@tcunionglobal.com
   Tel : 024 400 440 Ext. 114
 • เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

  รายละเอียดงาน
  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)
  เงินเดือน(บาท) :
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • 1. ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศตั้งแต่รับ
   Order ส่งถึงกระบวนการส่งมอบสินค้า
   2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


  สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  สวัสดิการเพิ่มเติม :
  - ประกันสังคม
  - กองทุนเงินทดแทน
  - ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - เงินช่วยเหลือการสมรส, ฌาปนกิจศพ
  - ลาสมรส, ลาฌาปนกิจศพ
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-17 วัน
  - ชุดฟอร์ม
  - จัดเลี้ยงงานวันเกิดสำหรับพนักงาน
  - หอพักพนักงาน (รายวัน,รายเดือน)
  - รถรับ-ส่ง (ตลาดมหาชัย)
  - งานเลี้ยงปีใหม่
  - เบี้ยขยันรายเดือน, รายปี
  - เงินรางวัลอายุงาน
  - เงินรางวัลผลงานดีเด่น
  - ของเยี่ยมไข้
  - เงินปรับประจำปี
  - โบนัส ตามผลประกอบกิจการ


  คุณสมบัติ
  เพศ : ชาย , หญิง
  อายุ(ปี) : 22 - 30
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
  อื่นๆ :
  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  •  
 • Channel Development manager

  รายละเอียดงาน
  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)
  เงินเดือน(บาท) :
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • - ประเมินสถานการณ์ตลาด และร่วมกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการขายให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก
   - ร่วมวางแผนและรับผิดชอบเป้าหมายการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละกลุ่มสินค้า ให้สอดคล้องกับช่องทาง Modern Trade, Hyper Market และ Convenience Store
   - ติดตามและดูแล / บริหารจัดการยอดขายในแต่ละช่องทาง ให้ได้ตามเป้าหมาย
   - ผลักดัน / ให้การสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ในทุกกลุ่มสินค้า เพื่อใช้ช่องทางร้านค้าที่รับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักถึง / ยอมรับในตัวผลิภัณฑ์
   - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจให้กับคู่ค้าที่มีต่อตราสินค้าและบริษัทฯ
   - รายงานผลการสำรวจตลาดทุกเดือน


  สวัสดิการ

  สวัสดิการเพิ่มเติม :
  - ประกันสังคม
  - ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือการสมรส / เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
  - ลาสมรส ลาอุปสมบท
  - ของเยี่ยมไข้
  - เงินรางวัลอายุงาน
  - เงินโบนัส / เงินปรับประจำปี / เบี้ยขยัน
  - สังสรรค์สัมมนาประจำปี (ปีละ 2ครั้ง)


  คุณสมบัติ
  เพศ : หญิง , ชาย
  อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  ประสบการณ์(ปี) : 3

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • -  อายุ 30 – 35 ปี


   -  วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาการตลาด/ขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


   -  มีประสบการณ์ด้านการตลาดและขายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่องทาง Modern Trade & Hyper Market  ไม่น้อยกว่า 3 ปี


   -  มีความสามารถในการสื่อสารและมีทักษะในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง


   -  มีประสบการณ์ด้านการวางแผนธุรกิจและมีการนำแผนไปปฏิบัติได้จริง


   -  สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที


   -  เงินเดือน : ตามตกลง


   -  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องจัดหาบุคคลค้ำประกันการทำงาน


   สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ที่ (สำนักงาน) ที.ซี. แนลเชอรัล จำกัด


   เลขที่ 77/93 – 94 อาคารสินสาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร


   เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel. 02-440-0440 ต่อ 114 Fax. 02-440-0442

 • เจ้าหน้าทีบัญชี

  รายละเอียดงาน
  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)
  เงินเดือน(บาท) :
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • 1.เอกสารงานบัญชีต่างๆ ของโรงงาน
   2.จัดทำบัญชี Stock และ ทรัพย์สิน ตรวจสอบเอกสารต่างในระบบบัญชี
   3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


  สวัสดิการ
  • - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  สวัสดิการเพิ่มเติม :
  - ประกันสังคม
  - ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือการสมรส / เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
  - ลาสมรส ลาอุปสมบท
  - ของเยี่ยมไข้
  - เงินรางวัลอายุงาน
  - เงินโบนัส / เงินปรับประจำปี / เบี้ยขยัน
  - สังสรรค์สัมมนาประจำปี (ปีละ 2ครั้ง)


  คุณสมบัติ
  เพศ : หญิง , ชาย
  อายุ(ปี) : 22 - 30
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  ประสบการณ์(ปี) :

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :

   • เพศชายหรือหญิง อายุ  22 – 30  ปี

   • วุฒิการศึกษา  ระดับ ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี

   • มีประสบการณ์การทำงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

   • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน 

   • เงินเดือน : ตามตกลง

   • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

   • ผู้ท่ี่ผ่านการคัดเลือกต้องจัดหาบุคคลค้ำประกันการทำงาน


   สถานที่ปฏิบัติ  :  อาคารสินสาทรทาวเวอร์  ชั้น 23 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ


   E-mail  :  hr@tcunionglobal.com       Tel  :    024  400  440  Ext.  114    

 • Marketing Supervisor

  รายละเอียดงาน
  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)
  เงินเดือน(บาท) :
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • 1. วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์
   2. นำเสนอและจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานอและกิจกรรมต่างๆ
   3. วางแผนและนำเสนอการจัดทำงบประมาณสำหรับกิจกรรมการตลาด
   4. วางแผนและประสานงานร่วมกับ Brand Manager และ Channel Development Manager
   5. วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติการการผลิตสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
   6. ติดต่อประสานงาน จัดหาพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย
   7. ศึกษา หาข้อมูล และวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวใหม่ๆทางการตลาด
   8. ควบคุมงบประมาณการสื่อสารการตลาด
   9. หาข้อมูลจากการศึกษา และวิจัย เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนสินค้าใหม่ ร่วมกับฝ่าย R&D
   10. ทำการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับ ฝ่าย R&D
   11. วางแผนการตลาด รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าใหม่
   12. ควบคุมแผนงานการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


  สวัสดิการ
  • - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  สวัสดิการเพิ่มเติม :
  - ประกันสังคม
  - กองทุนเงินทดแทน
  - ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - เงินช่วยเหลือการสมรส, ฌาปนกิจศพ
  - ลาสมรส, ลาฌาปนกิจศพ
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-17 วัน
  - งานเลี้ยงปีใหม่
  - เบี้ยขยันรายปี
  - เงินรางวัลอายุงาน
  - เงินรางวัลผลงานดีเด่น
  - ของเยี่ยมไข้
  - เงินปรับประจำปี
  - โบนัส ตามผลประกอบกิจการ


  คุณสมบัติ
  เพศ : หญิง , ชาย
  อายุ(ปี) : 30 - 35
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  ประสบการณ์(ปี) :
  อื่นๆ :
  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • 1. เพศชาย  หรือ  หญิง

    

   2. อายุ  30 – 35  ปี

    

   3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  ด้านบริหารธุรกิจ  ด้านการตลาด  ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ เภสัชศาสตร์

    

   4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย  3  ปีขึ้นไป

    

   5. บุคลิกดี  มีความกระตือรือร้น   ชอบทำงานเชิงรุก

    

   6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

    

   7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีความขยันอดทน  ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

    

   8. มีประสบการณ์ในการดูแล + การขายทางโทรศัพท์ (Call Center) หรือ ขายตรง (MLM)  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    

       สถานที่ปฏิบัติ  :  อาคารสินสาทรทาวเวอร์  ชั้น  23  ถนนกรุงธนบุรี  แขวงคลองต้นไทร   เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ E-mail  :  hr@tcunionglobal.com       Tel  :    024  400  440  Ext.  114   

 • เจ้าหน้าที่การตลาด

  รายละเอียดงาน
  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)
  เงินเดือน(บาท) :
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • 1. ติดต่อประงานกับทางห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
   2.ตรวจนับสต๊อกสินค้า และเช็คสินค้าตามพื้นขายของห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
   3.จัดทำรายงาน สต๊อกสินค้า
   4.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี (โน้มน้าวให้ทางห้าง/ร้านสั่งซื้อสินค้า)


  สวัสดิการ
  •  
  สวัสดิการเพิ่มเติม :
  - ประกันสังคม
  - ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือการสมรส / เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
  - ลาสมรส ลาอุปสมบท
  - ของเยี่ยมไข้
  - เงินรางวัลอายุงาน
  - เงินโบนัส / เงินปรับประจำปี / เบี้ยขยัน
  - สังสรรค์สัมมนาประจำปี (ปีละ 2ครั้ง)


  คุณสมบัติ
  เพศ : ชาย
  อายุ(ปี) : 20 - 35
  ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
  ประสบการณ์(ปี) :
  อื่นๆ :
  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • 1. เพศชาย

    

   2. อายุ  20 –35  ปี

    

   3. วุฒิการศึกษา  ปวช.  ถึง  ปริญญาตรี

    

   4. มีประสบการณ์  การเช็คสต๊อกสินค้าตามห้างสรรพสินค้า

    

   5. บุคลิกดี  มีความกระตือรือร้น   ชอบทำงานเชิงรุก

    

   6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีความขยันอดทน  ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

    

   7. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้  เฉลี่ยเดือนละ  15  วัน  (มีค่าเดินทาง,ค่าที่พัก,ค่าโทรศัพท์)

    

   8. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 17.30 น.

    

   9. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องจัดหาบุคคลค้ำประกันการทำงาน

    

   สถานที่ปฏิบัติ  :  อาคารสินสาทรทาวเวอร์  ชั้น  23  ถนนกรุงธนบุรี  แขวงคลองต้นไทร   เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ

    

   E-mail  :  hr@tcunionglobal.com       Tel  :    024  400  440  Ext.  114   

 • Brand Supervisor

  รายละเอียดงาน
  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)
  เงินเดือน(บาท) :
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
   การวางแผนกลยุทธ์การตลาดขของผลิตภัณฑ์
   1. วางแผนกลยุทธ์ Product Stategy
   2. นำเสนอและจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมต่างๆ
   3. วางแผนและนำเสนอการบริการงบประมาณ
   4. วางแผนและประสานงานร่วมกับ Brand Manager และ Channel Manager
   Marketing Communication
   1. วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติการผลิตสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
   2. ติดต่อประสานงาน เพื่อการจัดกิจกรรม Marketing Event ของผลิตภัณฑ์
   3. วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด และการสื่อสารการตลาด
   4. ควบคุมงบประมาณการสื่อสารการตลาด
   งานพัฒนา (การออกสินค้าใหม่, พัฒนาสินค้าปัจจุบัน)
   1. ร่วมวางแผน และควบคุมการสำรวจและวิจัยตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าปัจจุบัน และการออกสินค้าใหม่
   2. ร่วมพัฒนา Product กับฝ่าย R&D
   3. ร่วมวิเคราะห์ (4Ps, 4Cs) นำเสนอช่องทาง และสื่อต่างๆ ในการออกสินค้าใหม่สู่ตลาด
   4. การติดตามผลงานของทีม และการรายงานผล KPI ของทีม


  สวัสดิการ
  • - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  สวัสดิการเพิ่มเติม :
  - ประกันสังคม
  - กองทุนเงินทดแทน
  - ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - เงินช่วยเหลือการสมรส, ฌาปนกิจศพ
  - ลาสมรส, ลาฌาปนกิจศพ
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-17 วัน
  - งานเลี้ยงปีใหม่
  - เบี้ยขยันรายเดือน, รายปี
  - เงินรางวัลอายุงาน
  - เงินรางวัลผลงานดีเด่น
  - ของเยี่ยมไข้
  - เงินปรับประจำปี
  - โบนัส ตามผลประกอบกิจการ


  คุณสมบัติ
  เพศ : หญิง , ชาย
  อายุ(ปี) : 25 - 30
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  ประสบการณ์(ปี) : 2+

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • คุณสมบัต


   -ผู้หญิง หรือชายอายุ 25 – 30 ปี


   -ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด


   -ประสบการณ์ตรงด้านการตลาด FMCG 2-3 ปีขึ้นไป


    


   สถานที่ปฏิบัติงาน :  อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ


 • Asst. Brand Manager

  รายละเอียดงาน
  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต,เขตคลองสาน,เขตธนบุรี,เขตบางกอกใหญ่)
  เงินเดือน(บาท) :
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
   การวางแผนกลยุทธ์การตลาดขของผลิตภัณฑ์
   1. วางแผนกลยุทธ์ Product Stategy
   2. นำเสนอและจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมต่างๆ
   3. วางแผนและนำเสนอการบริการงบประมาณ
   4. วางแผนและประสานงานร่วมกับ Brand Manager และ Channel Manager
   Marketing Communication
   1. วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติการผลิตสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
   2. ติดต่อประสานงาน เพื่อการจัดกิจกรรม Marketing Event ของผลิตภัณฑ์
   3. วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด และการสื่อสารการตลาด
   4. ควบคุมงบประมาณการสื่อสารการตลาด
   งานพัฒนา (การออกสินค้าใหม่, พัฒนาสินค้าปัจจุบัน)
   1. ร่วมวางแผน และควบคุมการสำรวจและวิจัยตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าปัจจุบัน และการออกสินค้าใหม่
   2. ร่วมพัฒนา Product กับฝ่าย R&D
   3. ร่วมวิเคราะห์ (4Ps, 4Cs) นำเสนอช่องทาง และสื่อต่างๆ ในการออกสินค้าใหม่สู่ตลาด
   4. การติดตามผลงานของทีม และการรายงานผล KPI ของทีม


  สวัสดิการ

  สวัสดิการเพิ่มเติม :
  - ประกันสังคม
  - กองทุนเงินทดแทน
  - ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - เงินช่วยเหลือการสมรส, ฌาปนกิจศพ
  - ลาสมรส, ลาฌาปนกิจศพ
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-17 วัน
  - ชุดฟอร์ม
  - งานเลี้ยงปีใหม่
  - เบี้ยขยันรายปี
  - เงินรางวัลอายุงาน
  - เงินรางวัลผลงานดีเด่น
  - ของเยี่ยมไข้
  - เงินปรับประจำปี
  - โบนัส ตามผลประกอบกิจการ


  คุณสมบัติ
  เพศ : หญิง
  อายุ(ปี) : 27 - 35
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  ประสบการณ์(ปี) :

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • คุณสมบัติ

   -ผู้หญิง อายุ 27 - 35 ปี

   -ปริญญาตรี ปริญญาโททาง ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด

   -ประสบการณ์ตรงด้านการตลาด FMCG 3-5 ปี ขึ้นไป

   สถานที่ปฏิบัติงาน :  อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

   สำหรับตำแหน่งงานที่เพิ่มนี้ ให้ผู้สมัครติดต่อมาที่  e-mail :hr@tcunionglobal.com 

   (Tel : 024  400  440  Ext.114)

 • ผู้จัดการฝ่าย logistic (ประจำสมุทรสาคร)

  รายละเอียดงาน
  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
  เงินเดือน(บาท) :
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • 1.วางระบบงาน จัดส่งสินค้าไปตามจุดหมายต่างๆ
   2.กำกับดูเเลความเรียบร้อยของคลังสินค้า และพนักงาน
   3.ควบคุม ดูแล สินค้าให้คลังให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
   4.บริหารจัดการคลังสินค้า ทั้งระบบ ได้แก่ ประสานงาน/แก้ไขปัญหา/การควคุมและดูเเล เกี่ยวการทำงาน ภายในคลังสินค้า


  สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  สวัสดิการเพิ่มเติม :
  - ประกันสังคม
  - กองทุนเงินทดแทน
  - ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - เงินช่วยเหลือการสมรส, ฌาปนกิจศพ
  - ลาสมรส, ลาฌาปนกิจศพ
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-16 วัน
  - ชุดฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
  - งานเลี้ยงปีใหม่
  - เงินรางวัลอายุงาน
  - เงินรางวัลผลงานดีเด่น
  - ของเยี่ยมไข้
  - เงินปรับประจำปี
  - โบนัส ตามผลประกอบกิจการ


  คุณสมบัติ
  เพศ : หญิง , ชาย
  อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  ประสบการณ์(ปี) : 5+

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานลังสินค้า 5 ปี ขึ้นไป

   สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

   มีภาวะความเป็นผู้นำ,มีความรับผิดชอบสูง,ตรงต่อเวลา

   มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมีความคล่องตัวสูง

Apply For A Job