โดยองค์ประกอบของคอลลาเจน มาจากกรดอะมิโน หลากหลายชนิด (ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของ Collagen )ซึ่งจะมีกรดอะมิโน ที่เป็นหลักที่สำคัญและพบมากที่สุด 3 ชนิด ได้แก่ Glycine, Proline, Hydroxyproline  วันนี้ Blink จะขออธิบายเกี่ยวกับ Collagen เพื่มเติมนะคะ 

 
ทำไมต้องรับประทาน Collagen  Hydrolyzed 


   ปริมาณ collagen ในร่างกายจะค่อยๆเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้น คือ เมื่ออายุย่างเข้า 30 ปี อัตราการสร้างหรือสังเคราะห์ collagen จะเริ่มลดลงปีละ 1.5% ในทุกๆปี และจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเมื่อระดับของ collagen ลดลง ก็จะทำให้ความยืดหยุ่นและสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างอวัยวะต่างๆของร่าง กายลดลง ร่างกายจะเริ่มสูญเสียความแข็งแรงของผิวหนัง กระดูก กระดูกอ่อน ตรงข้อต่อ เป็นสามเหตุของปัญหาโรคข้อเสื่อม ในส่วนของผิวหนังก็จะเกิดริ้วรอย รอยเหี่ยวย่น และรอยตีนกาเกิดขึ้น

 
ปัจจัยที่ทำให้อัตตราการสร้าง Collagen ลดลง

   เนื่องจากร่างกายต้องนำกรดอะมิโนไปใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ  ทำให้การได้รับกรดอะมิโนจากการรับประทานอาหารประจำวันไม่เพียงพอ แม้ว่าในเนื้อสัตว์จะมี คอลลาเจน  ที่ให้กรดอะมิโนได้ แต่เนื่องจากขนาดโมเลกุลที่ใหญ่ทำให้ไม่สามารถดูดซึ่มได้ทันที ต้องผ่านกระบวนการย่อย  ซึ่งการกินเนื้อสัตว์เพิ่มเพื่อให้ได้กรดอะมิโนที่เพียงพอกับความต้องการ นอกจากจะทำให้ระบบย่อยต้องทำงานหนักแล้ว ยังทำให้ร่างกายได้รับไขมัน และพลังงาน มากเกินความต้องการทำให้เกิดการสะสม  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความอ้วน
   ดังนั้นการรับประทาน Collagen Hydrolyzed  หรือ Collagen Peptide  ซึ่งก็คือ Collagen ที่ผ่านกระบวนการทำให้ขนาดโมเลกุลเล็กลง ร่างกายจึงสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ง่าย  (ขนาดโมเลกุลที่ร่างกายดูดซึมได้ คือ < 5,000 ดาลตัน)ระบบย่อยไม่ต้องทำงานหนัก ช่วยลดปริมาณสะสมของไขมัน และพลังานส่วนเกิน นอกจากนั้น Collagen Hydrolyzed  ยังมีผลทำให้อิ่มและลดความอยากอาหาร  จึงทำให้ลดปริมาณการรับประทานอาหารได้


แหล่งคอลลาเจนที่ควรเลือกรับประทาน


   Collagen จากปลาเป็นที่ยอมรับกันมากที่สุด เดิมทีมีการนำโปรตีนจากปลาทะเลน้ำลึกมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อชะลอริ้วรอยของผิวหนัง เพราะให้ Collagen นั่นเอง ต่อมา Collagen ได้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น จึงมีการใช้ Collagen ที่สกัดได้จากปลา แทน โปรตีนจากปลา ซึ่งปัจจุบันมี Collagen ที่ได้จากทั้งปลาทะเล และปลาน้ำจืด   
 - ส่วน Collagen จากวัว อาจเสี่ยงต่อโรควัวบ้าและไม่สามารถบริโภคได้ใน ผู้ที่นับถือศาสนาบางลัทธิ            
 - สำหรับ Collagen จากหมู ผู้ที่นับถือศาสอิสลามไม่สามารถรับประทานได้      

       
คอลลาเจนในรูปแบบไหนดีที่สุด 


-    การฉีดเข้าไปในชั้นผิวหนัง จะให้ผลโดยตรงกับผิว ที่เห็นผลได้ชัดและรวดเร็วสุด แต่ต้องทำภายใต้การการกำกับดูแลของแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญ  เนื่องจากอาจเกิดอาการแพ้ หรืออาการข้างเคียง และมีราคาสูง
-    การทา  ไม่มีงานวิจัยใดที่รับรองว่า  คอลลาเจนสามารถซึมเข้าได้ทางผิวหนัง ส่วนที่มีผู้ใช้แล้วรู้สึกผิวเนียนนุ่มขึ้นอาจเป็นผลจากสารอื่นในครีม เช่น มอยส์เจอร์ไรเซอร์ 
-    การรับประทาน ร่างกายจะดูดซึม Collagen  ได้รูปแบบของกรดอะมิโน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในส่วนที่ร่างกายขาดแคลน ซึ่งอาจเป็น ผม ผิว หรือส่วนต่างๆในร่างกาย

 

อ้างอิง
1. The collagen family, Sylvie Ricard-Blum, Cold Spring Harb Perspect Biol., doi: 10.1101/cshperspect.a004978, published online January 2011.

2.   Applications of collagen in medical devices, John A.M. Ramshaw, et al., Biomed Eng Appl Basis Comm., published online 2001.
3.   Harkness M. L., Harkness R D ., & Venn M.F.,(1978). Digestion of native collagen in the gut. Gut, 19 (3) 240-243.
4.   Lazovic G., Colic M., Grubor M., & Jovanovic M., (2005). The application of collagen sheet in open wound healing. Annals of Burns and Fire Disaster, 18, 151-157
5   พญ.วริยา สารรัตนะ. 2556. (ออนไลน์) แหล่งที่มา : http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/qa_full.php?id=3431 . 1/2/2558
6.  Oesser , S – 1999 oral administration of 14cgelatinhydrolasate Journal of Nutrition vol 129 p1891
7.  Veldhorst M – A breakfast with a-lactalbumin protein Clinical Nutrition vol 28 p 147 2009 
8.  Martin A – Advanced nutritional intakes Ed. Tec. & Doc Paris 2001