Blink Promotionโปรโมชั่นพิเศษ...ซื้อ Blink Collagen 2000 จำนวน 2 ขวด รับฟรีแสตมป์ 3 ดวง (มูลค่า 9 บาท ) เริ่มตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ 7-11 ทุกสาขา

"โปรโมชั่นพิเศษ...ซื้อ Blink Collagen 2000 จำนวน 2 ขวด รับฟรีแสตมป์ 3 ดวง (มูลค่า 9 บาท ) เริ่มตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ 7-11 ทุกสาขา "

โปรโมชั่นพิเศษ...ซื้อ Blink Collagen 2000 จำนวน 2 ขวด รับฟรีแสตมป์ 3 ดวง (มูลค่า 9 บาท ) เริ่มตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ 7-11 ทุกสาขา

"โปรโมชั่นพิเศษ....ซื้อ Blink Collagen 6000 จำนวน 1 ขวด รับฟรีแสตมป์ 2 ดวง (มูลค่า 6 บาท ) หรือ ซื้อ Blink Collagen 6000 จำนวน 2 ขวด รับฟรีแสตมป์ 5 ดวง (มูลค่า 15 บาท ) เริ่มตั้งแต่วันนี้ - จนถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 "

โปรโมชั่นพิเศษ....ซื้อ Blink Collagen Water 3000 (ชนิดใดก็ได้) ในราคาขวดละ 12 บาท จากราคาปกติขวดละ 25 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ Family Mart ทุกสาขา

"โปรโมชั่นพิเศษ....ซื้อ Blink vite หรือ Blink Collagen 4000 จำนวน 2 ขวด ราคา 49 บาท จากราคาปกติ 58 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ Family Mart ทุกสาขา"

โปรโมชั่นพิเศษ...ซื้อ Blink Collagen 6000 จำนวน 2 แพ็ค แถมฟรี 1 แพ็ค    เริ่มตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ Makro ทุกสาขา

โปรโมชั่นพิเศษ...ซื้อ Blink Collagen 6000 จำนวน 1 แพ็ค รับคะะแนน The 1 card 150 คะแนน   เริ่มตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม  2560 ที่ Top ทุกสาขา

"โปรโมชั่นพิเศษ...ซื้อ Blink Collagen 6000 จำนวน 1 แพ็ค รับคะแนน The 1 card จำนวน 150 คะแนน   เริ่มตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ Top ทุกสาขา"