Find Us

ติดต่อเรา

* กรุณากรอกข้อมูล

Find Us Details

บริษัท ที.ซี.แนลเชอรัล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2534 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า Blink , Pink และ Kiss เป็นต้น มีนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ที่พร้อมพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกด้าน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 Adress: 77/93-4 ชั้น 23 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

 Phone: 02-44-00-440

 Fax: 02-44-00-442